Smluvní výkony - praktický lékař

1. základní soubor výkonů

kód text Poznámka
4 4 2 3 9 Ošetření a převaz bérc.vředu lékařem  
7 1 5 1 1 Vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu  
7 1 6 1 1 Vynětí cizího tělesa z nosu  
0 1 0 2 3 Cílené vyšetření praktickým lékařem  
0 1 0 2 4 Kontr. vyšetření praktickým lékařem  
0 1 0 2 5 Konsultace praktického lékaře rod.příslušníkem  
0 1 0 3 0 Administrativní úkony praktického lékaře  
0 4 5 0 8 Lokální ošetření gingivy/sliznice  
0 9 1 1 1 Odběr kapilární krve  
0 9 1 1 5 Odběr biolog.materiálu jiného než krev  
0 9 1 1 7 Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let  
0 9 1 1 9 Odběr krve ze žíly u dospělého nad 10 let  
0 9 1 2 3 Analysa moči chemicky  
0 9 1 3 3 Sedimentace erytrocytů  
0 9 2 1 5 Injekce i.m.,s.c.,i.d.  
0 9 2 1 6 Injekce do měkkých tkání nebo i.d.pupeny  
0 9 2 1 7 i.v.injekce u kojence nebo u dítěte do 10 let  
0 9 2 1 9 i.v.injekce u dospělého či dítěte nad 10 let  
0 9 2 2 0 Kanylace perif.žíly vč.infuze  
0 9 2 3 3 Injekční okrsková anestezie  
0 9 2 3 7 Ošetření a převaz rány od 1 –10 cm2  
0 9 2 4 1 Ošetření a převaz rány 10-20 cm2  
0 9 5 0 7 Psychoterapie podpůrná  
0 9 5 1 1 Minim.kontakt s lékařem  
0 9 5 0 7 Psychoterapie podpůrná prováděná lékařem nepsych.  
0 9 5 1 3 Telef.konsultace oš.lékaře pacientem  
0 9 5 2 3 Edukační pohovor lékaře s nemocným  
0 9 5 2 5 Rozhovor lékaře s rodinou  

2. další výkony

kód text Poznámka
1 5 1 2 0 Stanovení OK krvácení ve stolici  
2 1 1 1 3 Fyzikální terapie II  
2 1 4 1 3 Mobilizace perfi.kloubů nebo techniky mobilizační  
2 1 7 1 3 Masáž reflexní a vazivová  
5 1 4 2 3 Divulze anu event.vynětí cizího tělesa či stolice  
6 6 8 1 1 Injekce do burzy,ganglia,pochvy šlachové  
7 5 2 2 7 Ošetření  popálení a poleptání l oka  
7 6 2 1 1 Katetrizave moč.měchýře per.katetrem  
8 1 2 1 1 Glukosa moč kvalitativně  
8 1 4 4 1 Glukosa test.proužkem a glukometrem  ex  
0 1 0 2 1 Komplexní vyšetření praktickým lékařem  
0 1 0 2 2 Opak.komplexní vyšetření praktickým lékařem  
0 1 0 4 0 Podrobný výpis z dokumentace  
0 1 1 5 0 Návštěva prakt.lékaře u pacienta  
0 1 1 6 0 Návštěva PL  večer  
0 1 1 7 0 Návštěva PL v noci  
0 1 1 8 0 Návštěva PL u pacienta v den pracovního volna  
0 2 1 1 0 Očkování s.c.,i.m.  
0 6 1 1 1 Komplex.vyš.pacienta sestrou  
0 6 1 1 9 Komplex odběr biolog.materiálu  
0 6 1 2 1 Komplex lokální ošetření  
0 6 1 2 3 Komplex edukace,reedukace,ošetřování  
0 6 1 2 5 Komplex –klysma,výplachy,cévkování  
0 6 1 2 7 Komplex aplikace inh.a léčebné  
0 6 1 3 5 Výkon sestry v době od 22.00.-6.00  
0 6 1 3 7 Výkon sestry v den prac.klidu nebo volna  
0 9 2 1 1 Neodkladná péče v terenu  
0 9 2 1 3 Neodkladní KPCR  
0 9 2 3 5 Odstranění malých lezí kůže  
0 9 2 4 3 Ošetření a převaz rány nad 30 cm2  
0 9 2 3 9 Sutura malé rány do 5 cm  
0 9 2 4 9 Katetrizace moč.měchýře u muže  
0 9 5 2 1 Čas lékaře strávený dopravou za pacientem  
0 9 5 2 7 Ohledání mrtvého mimo lůžk.odd.  
0 9 5 3 2 Prohlídka disp.osoby  
0 1 1 2 0 Stolice OK- posit.  
0 1 1 2 1 Stolice OK- negat.  
0 1 4 4 1 Stanovení glukosy glukometrem  
0 1 4 4 3 Stanovení INR z kapil.krve