Smluvní výkony - interní a endokrinologická ordinace

Základní seznam výkonů pro výkon oboru interna:

Komplexní vyš.internistou 2 11021
Cílené vyš.internistou 2 11022
Kontrolní vyš.internistou 2 11023
EKG vyš.internistou 11111
Posturální test se stanovením renin+aldosteron 11120
Captoprilový test 11130
Základní ergometrické vyš. 17215

 

Další výkony:

Odběr krve ze žíly 09119
Odběr kapil.krve 09111
Odběr krve z arterie 09113
Odběr biolog.materiálu jiného než krev 09115
Punkce parenchym.orgánu či dutiny 09121
Analysa moči chemicky 09123
UZV vyš.jednoho orgánu- viz níže 09135
UZ vyš.dvou orgánů ve něk.rovinách –viz níže 09137
UZ vyš.tří a více orgánů 09139
Neodkladná  KPCR 09213
Injekce i.m.,s.c.,i.d. 09215
i.v.injekce u dospělého 09219
kanylace perif.žíly vč.infuze 09220
i.v.infuze u dospělého 09223
psychoterapie podpůrná 09507
minim.kontaktk s lékařem 09511
telef.konsultace s pacientem 09513
návštěva specialisty u pacienta 09519
edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou 09523
rozhovor lékaře s rodinou 09525
prohlídka disp.osoby 09532
farmakolog.test k dg.ischemie myocardu 17120
TK Holter 24 hodinový 17129
EKG Holter 24 hodinový 17240
Telemetrické sledování EKG ambulantně 17242
Základní ECHOKG vyšetření 17260
Spirometrie 25213
Aplikace bronchodilatancia 25135

 

Kody výkonů nutné pro výkon oboru endokrinologie:

UZ  štítné žlázy / 1 parenchym.orgán/ 09135
UZ štítné žlázy,uzlin,příšt.tělísek/2 parenchym.orgány/ 09137
Cytologická punkce štítné žlázy 09121
Komplexní endokrinologické vyšetření 14021
Cílené endokrinologické vyšetření 14022
Kontrolní endokrinologické vyšetření 14023
Dynamické testy v endokrinologii 14110